Mùng 2-9

bigfoot
05-07-05, 07:03
Independence day của bọn đế quốc sài lang chúng nó xịt fireworks tùm lum quá...
http://img.photobucket.com/albums/v630/bauhieu/IMG_5916b.jpg
Cáo tìm nho đây ợ... :icon_redf
http://img.photobucket.com/albums/v630/bauhieu/IMG_5869c.jpg