Vô đề

Trang : 1 2

Nguyễn Huệ
02-07-06, 20:18
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0488.jpg
Nguyễn Huệ
02-07-06, 20:31
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0565.jpg
Nguyễn Huệ
02-07-06, 21:35
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0318.jpg
Nguyễn Huệ
02-07-06, 21:49
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0524.jpg
Nguyễn Huệ
02-07-06, 22:02
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0564.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:05
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0179.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:12
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1278.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:15
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1271.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:20
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1273.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1297.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:32
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0470.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:38
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0514.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:40
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0508.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:45
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0517.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 21:54
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0340.jpg
Gaup
11-07-06, 22:09
Ảnh cuối này là ở Li băng sao bác Nguyễn Huệ?
Nguyễn Huệ
11-07-06, 22:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0456.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 22:15
Ở Greece bác ạ.


Ảnh cuối này là ở Li băng sao bác Nguyễn Huệ?
Nguyễn Huệ
11-07-06, 22:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC01165.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 22:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC01166.jpg
Nguyễn Huệ
11-07-06, 22:35
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1004.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 00:35
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/HyVong.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 00:37
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00631.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 00:39
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00685.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 00:42
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0112.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 00:44
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/LeHoi1.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 00:51
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00189.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 00:57
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0308.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 01:03
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0359.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 01:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1040.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 01:16
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC01209.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 01:23
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0002.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 01:27
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00923.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 07:10
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0544.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 07:11
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0546.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 20:07
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1334.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 20:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1332.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 20:10
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1335.jpg
Kamille
16-07-06, 20:23
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0340.jpg

Cái này ở Athen nhờ. :48:
Kamille
16-07-06, 20:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/LeHoi1.jpg

Lễ hội này tên là gì bác Huệ nhỉ? Có hôm đi cùng mấy đứa bạn từ 3h sáng để xem người ta rước kiệu nhảy múa. Sáng ra về nhà đến lab luôn. :mog:
Nguyễn Huệ
16-07-06, 21:03
Nó là Temple of Aphaia trên một hòn đảo ở Địa Trung Hải.


Cái này ở Athen nhờ. :48:
Nguyễn Huệ
16-07-06, 21:07
Lễ Thiên Vương (天王祭) của người dân vùng Shinagawa, Tokyo.


Lễ hội này tên là gì bác Huệ nhỉ? Có hôm đi cùng mấy đứa bạn từ 3h sáng để xem người ta rước kiệu nhảy múa. Sáng ra về nhà đến lab luôn. :mog:
Kamille
16-07-06, 21:49
Nó là Temple of Aphaia trên một hòn đảo ở Địa Trung Hải.

Thế mà cháu cứ nghĩ là cái này chứ. Hì :60:
http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/Akropolis.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 21:50
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0108.jpg
Kamille
16-07-06, 21:51
Trên biển.

http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/P1010018.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 21:53
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0070.jpg
Kamille
16-07-06, 21:56
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0108.jpg

Cái này ở Athen. :winkwink:
http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/Akropolis1.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 22:02
Thế bác cũng đến Athens rồi à. Có ảnh gì khác ở Athens post lên cho vui.


Thế mà cháu cứ nghĩ là cái này chứ. Hì :60:
Nguyễn Huệ
16-07-06, 22:07
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0072.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 22:19
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0320.jpg

Trên biển.
Kamille
16-07-06, 22:26
Có đôi :littleang

http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/P20500981.jpg
Nguyễn Huệ
16-07-06, 22:32
Bác chụp đẹp ghê nhỉ.


Có đôi :littleang
Nguyễn Huệ
16-07-06, 22:43
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0496.jpg


Có đôi
Kamille
17-07-06, 00:29
Lẻ loi một mình.

http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/leloi.jpg
Kamille
17-07-06, 00:36
Này thì vô đề.

http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/Duyen.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:48
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00732.jpgNày thì vô đề.
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:49
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00742.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:50
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00737.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:51
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00735.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:52
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00739.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:54
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00744.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:56
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00724.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 19:59
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0565.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:01
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00727.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:03
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC00721.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:08
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1974.jpg

Trên biển.
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2046.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:11
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2068.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:14
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2060.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:15
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2015.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:16
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2063.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:18
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1997.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:20
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1999.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:21
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2005.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:22
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2003.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:25
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1918.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:30
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1715.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:31
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0002.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:32
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0554.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:34
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN0567.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:37
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1836.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:39
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1713.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:40
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC01393.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:52
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1305.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:53
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1304.jpg
Nguyễn Huệ
17-07-06, 20:56
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1326.jpg
Kamille
17-07-06, 21:39
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1304.jpg

Tại sao các bác này lại úp rổ vào đầu khi thổi sáo?
Nguyễn Huệ
17-07-06, 21:44
Đấy là nón của các nhà sư đấy bác.


Tại sao các bác này lại úp rổ vào đầu khi thổi sáo?
Nguyễn Huệ
19-07-06, 20:53
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1802.jpg
Nguyễn Huệ
19-07-06, 21:29
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1798.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:41
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1480.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:43
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1470.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:46
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1466.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:47
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1426.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:51
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1409.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:53
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1386.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:55
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1492.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:56
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1128-1.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 18:59
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0004.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 19:00
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN1230.jpg
Nguyễn Huệ
20-07-06, 19:02
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSCN2021-1.jpg
Nguyễn Huệ
21-07-06, 21:00
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0060-1.jpg
Nguyễn Huệ
21-07-06, 21:01
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0008.jpg
Nguyễn Huệ
21-07-06, 21:15
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0503.jpg
Nguyễn Huệ
21-07-06, 21:17
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1351.jpg
Nguyễn Huệ
21-07-06, 21:22
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1342.jpg
Kamille
21-07-06, 23:36
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0008.jpg

Bác ơi, cái này em thích. Bác cho em xin fullsize. :happylove
Kamille
21-07-06, 23:42
Dấu vết

http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/conduong.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 09:56
Bác vào cái link này (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=6C8C484972CF336B) mà lấy ảnh của bác về.Bác ơi, cái này em thích. Bác cho em xin fullsize. :happylove
Nguyễn Huệ
23-07-06, 10:54
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1813.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:04
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1831.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:05
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1809.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:06
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1821.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:08
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1808.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1814.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:10
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1824-1.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:12
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1772.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:32
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1807.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 11:34
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1773.jpg
Kamille
23-07-06, 13:19
Bác vào cái link này (http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=6C8C484972CF336B) mà lấy ảnh của bác về.

Cảm ơn bác. Đã cưới.

Kết trái.
http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/P1010002-1.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 13:38
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1715-1.jpg
linhchi
23-07-06, 13:39
Ảnh của bác em có nhiều cái chở những ý tưởng mà em rất sướng, mà có lẽ tại em tưởng bở ra thế thôi, chứ em không chắc là mình đang đồng cảm đúng với bác em.

Em cũng thích lang thang trong các viện bảo tàng, nhưng viện bảo tàng của bác em đặc biệt yên tĩnh quá. Bác em có thể thỉnh thoảng để một con xén tóc cánh cam chuồn chuồn gì đó bay lạc, đập cánh tanh tanh, xong đậu lên tủ kính trưng bày được không. Nghĩa là thỉnh thoảng bác em thì thầm gì đó cạnh các bức ảnh bằng một dòng chữ size bé li ti hoặc bôi màu nhạt như thế này, để không ảnh hưởng đến không khí suy tưởng của bảo tàng, mà quái khách như em lại có càm giác được giao lưu chia sẻ cả bác em. Những lời thì thầm ấy thậm chí có thể là một loạt ký tự &%*@~!*%^$#@, em cũng thấy hết sức là khoan khoái ạ.

Thế, bác em join em không?
Nguyễn Huệ
23-07-06, 13:40
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1775.jpg
Nguyễn Huệ
23-07-06, 13:52
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_1804.jpg. Nghĩa là thỉnh thoảng bác em thì thầm gì đó cạnh các bức ảnh bằng một dòng chữ size bé li ti hoặc bôi màu nhạt như thế này, để không ảnh hưởng đến không khí suy tưởng của bảo tàng, mà quái khách như em lại có càm giác được giao lưu chia sẻ cả bác em. Những lời thì thầm ấy thậm chí có thể là một loạt ký tự &%*@~!*%^$#@, em cũng thấy hết sức là khoan khoái ạ.
linhchi
23-07-06, 14:14
Edited. Hì, em xin lỗi bỏ sót không nhìn thấy lời bác rành mạch ở trên. Khổ, em cứ chờ một lời thì thầm nên lắng tai chứ không mở mắt, và tưởng đâu đoạn quote là tiếng chính mình echo...

:)
Nguyễn Huệ
24-07-06, 00:06
Bác Linh Chi,

Nếu bỏ hết dấu đi, thì Nick có chất thi, bác nhỉ :-).

Cảm ơn bác đã có hứng thú khi xem ảnh và bày tỏ điều này ra. Thật sự thì việc chụp này chỉ nhằm ghi lại các hình ảnh ngộ hoặc ngồ ngộ, đẹp hoặc đèm đẹp, lạ hoặc là lạ của cuộc sống tại vùng đất có dịp đi qua, rồi gởi link cho bạn bè quen và không quen đến xem, hoàn toàn không có ý tưởng, ý đồ nghệ thuật gì gì cao siêu ở đây cả. Chú thích hay đặt tên hàng trăm tấm ảnh này mất công ghê gớm, nên chọn cái tên Vô đề cho nó bao trùm hết các chủ đề :-).

Không có tên hay chú thích thì một số ảnh trở nên khó hiểu. Nhưng đâu có cần phải hiểu mới được, bác hỉ. Có ý tưởng hay cảm xúc lạ gì, thì cứ tự nhiên, tự do giữ nó cho riêng mình nếu bác thấy vui.

Là em bác vui rồi!
Ảnh của bác em có nhiều cái chở những ý tưởng mà em rất sướng, mà có lẽ tại em tưởng bở ra thế thôi, chứ em không chắc là mình đang đồng cảm đúng với bác em.
Nguyễn Huệ
24-07-06, 00:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/IMG_0112.jpg

Vừa mới cưới về, chưa có "đơm hoa" (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=82686&postcount=116) mà đã Kết trái rồi kia ư? :)


Cảm ơn bác. Đã cưới.
Kết trái.
Kamille
24-07-06, 04:48
Thích ra hoa thì ra hoa :D

http://i2.photobucket.com/albums/y35/Kamille-Kamille/P5210008.jpg

Mà sao bác Nguyễn Huệ yêu cầu xóa topic đi vậy ta?
Nguyễn Huệ
24-07-06, 05:40
Đâu có yêu cầu xóa topic đâu, chỉ nhờ xóa giùm cho cái message đầu tiên trong Topic này thôi.


Thích ra hoa thì ra hoa :D

Mà sao bác Nguyễn Huệ yêu cầu xóa topic đi vậy ta?
linhchi
24-07-06, 08:50
Chú thích hay đặt tên hàng trăm tấm ảnh này mất công ghê gớm, nên chọn cái tên Vô đề cho nó bao trùm hết các chủ đề :-).

Không có tên hay chú thích thì một số ảnh trở nên khó hiểu. Nhưng đâu có cần phải hiểu mới được, bác hỉ. Có ý tưởng hay cảm xúc lạ gì, thì cứ tự nhiên, tự do giữ nó cho riêng mình nếu bác thấy vui. Không bác em, 1. em đâu có đòi chú thích hết cả "hàng trăm tấm ảnh", thỉnh thoảng thì thầm gì đó thôi, 2. em đâu cần hiểu, em chỉ muốn đi mỏi cẳng thì nghe thấy gì đó giữa yên lặng.

Không nhất thiết là tên hay chú thích bác ạ, vì ý em là tự nhiên nghĩ ra cái gì thì viết cái í không câu nệ, nên mới cần chữ nhỏ hoặc chữ ẩn, cho nó đỡ ồn. Cứ linh tinh đi thôi. Biết đâu việc có đứa như em hoặc em Kam đón nghe sẽ khiến bác em muốn bật cười mà viết. Không phải cả topic Vô đề, thì vài dăm tấm ảnh trong đó không được lẩm bẩm, bác nhỉ.

Là em nói rõ ý mình thôi, chứ em thấy em nhiều chuyện, bác cứ kệ đi. Bác em có ảnh cho em xem. Dù yên lặng. Là em bác vui rồi :).

Chúc bác nghỉ hè vui.
Nguyễn Huệ
17-08-06, 09:18
Thế thì ...sẽ chiều bác vậy. :)


Không bác em, 1. em đâu có đòi chú thích hết cả "hàng trăm tấm ảnh", thỉnh thoảng thì thầm gì đó thôi, 2. em đâu cần hiểu, em chỉ muốn đi mỏi cẳng thì nghe thấy gì đó giữa yên lặng.

Không nhất thiết là tên hay chú thích bác ạ, vì ý em là tự nhiên nghĩ ra cái gì thì viết cái í không câu nệ, nên mới cần chữ nhỏ hoặc chữ ẩn, cho nó đỡ ồn. Cứ linh tinh đi thôi. Biết đâu việc có đứa như em hoặc em Kam đón nghe sẽ khiến bác em muốn bật cười mà viết. Không phải cả topic Vô đề, thì vài dăm tấm ảnh trong đó không được lẩm bẩm, bác nhỉ.

Là em nói rõ ý mình thôi, chứ em thấy em nhiều chuyện, bác cứ kệ đi. Bác em có ảnh cho em xem. Dù yên lặng. Là em bác vui rồi :).

Chúc bác nghỉ hè vui.
Nguyễn Huệ
17-08-06, 09:22
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0291.jpg
Nguyễn Huệ
17-08-06, 09:53
Tiểu kiều là đó (http://www.thanhnienxame.net/showpost.php?p=82697&postcount=124). Đại kiều là đây (http://www.wikimapia.org/#y=34394860&x=133820858&z=12&l=0&m=a):

http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0344.jpg
Nguyễn Huệ
17-08-06, 10:08
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0342.jpg
Nguyễn Huệ
17-08-06, 10:11
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0308.jpg
Nguyễn Huệ
17-08-06, 10:25
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0337.jpg
Nguyễn Huệ
17-08-06, 10:28
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0397.jpg
Nguyễn Huệ
17-08-06, 10:41
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0501.jpg
Nguyễn Huệ
17-08-06, 20:24
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/cca03c28.jpg
Nguyễn Huệ
20-08-06, 22:22
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0051.jpg
Nguyễn Huệ
22-08-06, 14:21
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0517.jpg
Nguyễn Huệ
22-08-06, 14:23
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0518.jpg
Nguyễn Huệ
22-08-06, 14:25
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0519.jpg
Nguyễn Huệ
22-08-06, 14:32
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0464.jpg
Nguyễn Huệ
22-08-06, 14:34
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0552.jpg
Nguyễn Huệ
22-08-06, 14:37
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0484.jpg
Nguyễn Huệ
05-09-06, 19:03
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/d74dc672.jpg
Nguyễn Huệ
05-09-06, 19:06
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0515.jpg
Nguyễn Huệ
05-09-06, 19:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0510.jpg
Nguyễn Huệ
05-09-06, 19:12
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0507.jpg
Nguyễn Huệ
05-09-06, 19:15
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0506.jpg
Nguyễn Huệ
05-09-06, 19:17
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0476.jpg
Nguyễn Huệ
07-09-06, 18:54
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0491.jpg
Nguyễn Huệ
07-09-06, 18:55
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0493.jpg
Nguyễn Huệ
07-09-06, 18:59
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/dbf8ecfd.jpg
Nguyễn Huệ
07-09-06, 19:05
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0004-1.jpg
Nguyễn Huệ
07-09-06, 19:08
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0015.jpg
Nguyễn Huệ
07-09-06, 19:10
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0025.jpg
Nguyễn Huệ
07-09-06, 19:15
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0028.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0005.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:11
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0007.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:19
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0404.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:24
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0456.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:30
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0525.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:33
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0314.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:38
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0574.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 19:52
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0214.jpg
Nguyễn Huệ
10-09-06, 20:18
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0298.jpg
Nguyễn Huệ
12-09-06, 20:39
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/d7814a73.jpg


:icon_salu:icon_salu:icon_salu
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:20
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0232.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:23
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0248.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:25
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0250.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:27
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0259.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:29
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0265.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:32
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0256.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:35
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0252.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:37
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0255.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:40
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0249.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:43
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0231.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:46
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0240.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:50
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0264.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:52
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0263.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:54
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0262.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 10:57
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0261.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 11:00
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0244.jpg
Nguyễn Huệ
24-09-06, 11:02
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0234.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:30
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0634.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:32
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0366.jpg

Hành thâm nhiếp ảnh ba la mật đa
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:34
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0277.jpg


Đa mang
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:36
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0286.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:37
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0379.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:39
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0275.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:42
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0276.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:47
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0235.jpg

Ẻo lả thục nam
Nguyễn Huệ
30-09-06, 10:50
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0297.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 11:03
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0270.jpg
Nguyễn Huệ
30-09-06, 11:05
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0271.jpg

Xử lý song song
Nguyễn Huệ
30-09-06, 11:07
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0254-1.jpg
linhchi
30-09-06, 15:40
Xê ri các phó nháy của bác hay.

Em thích cái này (http://thanhnienxame.net/showpost.php?p=84356&postcount=167) và cái này nữa (http://thanhnienxame.net/showpost.php?p=84357&postcount=168) ở trang trước.

Người ta ăn mặc hiểm thế này (http://thanhnienxame.net/showpost.php?p=84466&postcount=169) thật hả bác :winkwink:
Nguyễn Huệ
30-09-06, 21:44
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0112.jpg
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0113.jpg
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0151.jpg

Cô ấy là người dẫn chương trình cho một show biểu diễn võ thuật, có lẽ vì là biết võ nên không cần dùng các loại trang phục mà che phủ thật kín ở các nơi "hiểm". :)

...
Người ta ăn mặc hiểm thế này (http://thanhnienxame.net/showpost.php?p=84466&postcount=169) thật hả bác :winkwink:
Nắng sớm
25-10-06, 18:22


http://upload.thanhnienxame.net/members/329ae8c3fd.jpg
Nắng sớm
25-10-06, 18:23
Vẫn là cá

http://upload.thanhnienxame.net/members/3bd33388ee.jpg
Nắng sớm
25-10-06, 18:24
Cua

http://upload.thanhnienxame.net/members/7bb4734b85.jpg
Cừu

http://upload.thanhnienxame.net/members/47fcf45368.jpg
Nắng sớm
25-10-06, 18:27
Táo

http://upload.thanhnienxame.net/members/0d1a10b2da.jpg

Hoa đồng nội :4:

http://upload.thanhnienxame.net/members/54ff3adbb1.jpg

Hào

http://upload.thanhnienxame.net/members/7eaa909f52.jpg

vẫn là Hào, nhưng bé quá.

http://upload.thanhnienxame.net/members/e598510097.jpg


Kungfu

http://upload.thanhnienxame.net/members/090ab54ab1.jpg
Nắng sớm
25-10-06, 18:28
Cuối cùng là: Tình iu

http://upload.thanhnienxame.net/members/3a0d122f3d.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 17:39
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0096.jpg

Thăng Long
Hoàng Sa
28-10-06, 17:46
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0575.jpg

Calvin Klein! So Sexy!
Hoàng Sa
28-10-06, 17:50
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0152.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 17:52
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0124.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 17:53
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0149.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 17:55
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0164.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 17:55
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0143.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 17:57
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0307.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 17:59
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0183.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 18:01
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0303.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 18:06
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0617.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 20:02
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0151-1.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 20:39
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/04f41ade.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 20:40
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/724d3a76.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 20:41
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/bfe2bba1.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:02
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/fe86d1ba.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:03
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/53562c5a.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:09
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/f474c51f.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:10
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/c97b02b8.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:27
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/06b56222.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:28
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/6a8858ec.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:29
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/35c1c376.jpg
Hoàng Sa
28-10-06, 21:35
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/caac806f.jpg


Touch (http://thanhnienxame.net/showpost.php?p=84355&postcount=166)
Hoàng Sa
24-12-06, 15:23
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0108.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 15:25
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0006.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 15:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0084-1.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 15:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0098.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 15:28
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0125.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 15:31
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0273.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 15:37
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0389.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 19:52
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0407.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 19:54
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0408.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:01
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0377.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:13
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0373.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:16
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0376.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:18
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0375.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:19
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0374-1.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:22
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0378.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:23
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0306.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:26
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0353.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:36
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0381.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:38
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0382.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:42
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0390.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 20:57
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0309.jpg
Hoàng Sa
24-12-06, 21:00
http://i75.photobucket.com/albums/i300/quang_trung/DSC_0311.jpg


:hug3: