Tháng Bảy

paraffin
02-07-06, 09:42
Tôi có 2 người bạn thân thiết sinh vào tháng Bảy. Một người là những niềm vui lớn và những nỗi buồn nhỏ. Người kia là những niềm vui nhỏ và những nỗi buồn lớn. Những vui buồn lớn nhỏ ấy, tuy vậy, chỉ có ý nghĩa phân biệt và định lượng với chính bản thân chúng. Còn với tôi, tổng cảm xúc là như nhau. Niềm vui lớn của tôi, mong rằng tôi có thể xa anh mà không buồn. Nỗi buồn lớn của tôi, giá tôi có thể vẫn cạnh anh mà không đau.

Tháng Bảy là của 2 người. Chúc mọi NGÀY trong tháng này của các anh, năm nay và bất kỳ năm nào, đều bình yên và hài lòng hơn. Là những NGÀY viết hoa về ý nghĩa cuộc sống

Hoa này
:53:
:53: