Samurai Jack

Rio
27-06-06, 07:49
Nhạc theme của bộ phim hoạt hình Samurai Jack.
Download:

1. Staying Alive ( http://lilithgallery.com/music/SamuraiJack-StayinAlive.wmv)

2. Gặp Hoàng Phi Hồng (http://lilithgallery.com/music/SamuraiJackMeetsWongFeiHung.wmv)

3. I am too sexy (http://lilithgallery.com/music/JackIsTooSexy.wmv)