giúp cả em luôn với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hohuong
20-06-06, 10:01
các bác giúp em dịch câu này cái: "survivors and non-survivors alike felt the pain of the Holocaust even more during the reparations debate because of the very notion that money could in any way compenssate for the suffering."

thực ra em còn chưa hiểu ý cái phần in nghiêng kia là cuối cùng thì người Do Thái cho rằng tiền có bù đắp được những mất mát của họ hay không? Các bác giúp em cái!
Naruto
20-06-06, 10:09
Thử cái:

vì quan niệm cho rằng tiền bạc có thể bù đắp được những mất mát của họ
hohuong
20-06-06, 10:16
ôi, hay quá, bác Naruto. Tại em cứ một mực cho rằng cái quan niệm này là phải của người DT cơ. Cảm ơn bác đã enlighten em nhá!
Gaup
20-06-06, 15:44
thêm tẹo

chính vì ý tưởng là tiền bạc có thể bằng cách nào đó bù đắp cho những đau khổ của họ.