Thông báo!

Phát Ngôn Viên
18-06-06, 11:30
Thông báo

Hiện nay xuất hiện tình trạng một số bạn sử dụng ký tự mở rộng để nhái nick người khác, dẫn đến việc không biết ai là ai. Và do đó, gây khó khăn cho công việc của các TZV cũng như gây thiệt thòi cho chính bản thân các bạn. Một ví dụ về chuyện này là hiện nay có ít nhất 3 bạn LANGTU, một bạn thật và hai bạn nhái. Theo nghị quyết ngày 20/08/05 TZV thì tất cả các nick của bạn LANGTU sẽ bị giam vô điều kiện trong Hilton. Một trong hai bạn nhái nick đã kêu ca rằng như thế không công bằng, nhưng đó là hậu quả tất yếu của việc bạn cố tình nhái nick người khác.

Vậy nay thông báo như sau:

1- Tất cả các nick nhái xuất hiện trong thời gian gần đây sẽ bị tiêu diệt vô điều kiện.

2- Từ khi có thông báo này về sau, nghiêm cấm mọi hình thức nhái nick.

18/06/06

Hội đồng TZV