Từ điển Anh - Việt về kỹ thuật điện

linhtinh03
05-06-06, 15:59
Các bác, 4C nếu có ai có/biết về thể loại từ điển dạng này (online cũng được) cho em xin.
Đa tạ, đa tạ :present: :present: :present: :present:
Quan Nhân
05-06-06, 16:18
Nhà tớ có quyển Từ điển kỹ thuật điện AV của NXB KHKT năm 99 mua ở Tràng Tiền, nếu bạn gì linhtinh kô mua được ở ngoài thì tớ chụp cho 1 bản.
linhtinh03
05-06-06, 16:34
Cảm ơn Quan Nhân nhé.
Quyển này thì tớ cũng đã tìm được. Hình như NXB KHKT nó có 1 quyển Từ điển Anh - Việt hệ thống điện và năng lượng, XB năm 2001. Tớ đang tìm quyển đấy nhưng mà không thấy bán ở đâu. Nếu bạn có quyển mới hơn thì tớ xin 1 bản.
Quan Nhân
05-06-06, 16:54
Có nhõn quyển ấy thôi, thôi xem ai khác có không vậy.
linhtinh03
05-06-06, 17:00
Ừ, dù sao cũng cảm ơn QN, có mỗi pic ảnh con gái nhỏ mặc bikini, chẳng biết dùng để cảm ơn có được không?
a2gv
05-06-06, 17:12
Ồ, cho a xếp hàng với. Hôm trước gặp 1 bản dịch từ Tàu ra Việt rồi lại từ Việt qua Anh, phát điên luôn!
MYT
06-06-06, 00:11
Các bác, 4C nếu có ai có/biết về thể loại từ điển dạng này (online cũng được) cho em xin.
Đa tạ, đa tạ :present: :present: :present: :present:
Bạn cần quyển mới cứng để dùng mãi hay chỉ cần có để photo?

Quyển mới thì mình chưa dám chắc nhưng cần mượn để photo thì mình hỏi chắc là được thôi.
linhtinh03
06-06-06, 10:33
uh, thế thì MYT cho mình mượn photo cũng được. Ngày giờ và địa điểm mật thư cho mình nhé, trên này tai vách mạch rừng lắm, he he he.