Xin Google Analytics invitation code

hoicanh
29-05-06, 06:20
Bác nào có Google Analytics invitation code cho em xin với. Xin cảm ơn trước
Phuongdong
29-05-06, 07:59
Google Analytics Invitation Code

We are ready for you to create your Google Analytics account! Thank you for your patience during this process. To create your Google Analytics account, please follow these instructions. If your site receives more than 1 million pageviews per day, please contact us through our contact form before signing up so that we can ensure proper service.

Step 1: Get a Google Account

A Google Account is a single email address and password combination that allows you to log in to a variety of Google services, including Analytics, AdWords, Google Groups and your personalized Google home page. If you don't have a Google Account already, you'll need to create one before continuing with the sign-up process.

To create your free Google Account, click the link below. Once you submit your information, you'll need to respond to a verification email that is sent to you.

https://www.google.com/accounts/NewAccount

Step 2: Sign up for Google Analytics

Once you have a Google Account, click the link below to start the Google Analytics signup process, and enter your Google Account information in the login box provided.

https://www.google.com/analytics/home/

When prompted for your unique invitation code, enter the alphanumeric code contained in your original invitation email.

Thanks for your interest in Google Analytics!

Sincerely,
The Google Analytics Team

https://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=32332&hl=en-us

Cái này là do anh gú mời, làm gì có chuyện user invite nhau đâu
hoicanh
29-05-06, 23:43
Cảm ơn bác. Em sign up gần tháng rồi nhưng chưa nhận được invitation. Không biết bao giờ mới nhận được.
hat.tieu
29-05-06, 23:51
Có người đăng kí tới 4 tháng mới được đó anh giai. :D Mà dùng app khác cũng được, chứ cứ cớ gì phải là thằng Google? :D
tuananh247
30-05-06, 12:17
ờ, thế nào ấy nhỉ, tớ cách đây chừng 2 tháng gì đó cũng x có ai invite cả, thấy bà con buôn chuyện cái này nhiều quá cũng nhảy vào apply phát, 3 ngày sau thấy accept :D