Một thoáng quê hương

Biển Xanh
28-05-06, 06:07
Dành tặng những người đang nhớ Việt Nam da diết. Còn những ai không nhớ hoặc chưa nhớ, xem xong sẽ nhớ :)
http://www.visualgui.com/motion/AoDaiTrangAOi.html
(Quên, nhớ bật loa lên nhé)
Vethn
26-06-06, 09:06
hay quá , có phải chị Biển hát đấy ko ạ :winkwink:
Biển Xanh
26-06-06, 23:44
hay quá , có phải chị Biển hát đấy ko ạ :winkwink:

Không em yêu, chị mà hát thì các anh ở đây bảo chị phổ nhạc thành thơ, nên chị không dám hát :)