Lịch sử thế giới hiện đại và những đường hình sin

wasabi
27-05-06, 04:22
Có một số cái đường hình sin khá thú vị. Các bác nhớ ấn phải Zoom In thì mới thấy. Em thấy khá thú vị, mặc dù thông tin có thể không mới.

http://www.futureswatch.org/Timeline.htm

Preview:

http://upload.thanhnienxame.net/images2beta/data/06/05/26/_sin.png (http://upload.thanhnienxame.net/images2beta/data/06/05/26/sin.png)