Global Retail Development Index 2006

HaiDang
22-05-06, 13:46
A.T. Kearney vừa qua đã công bố báo cáo Global Retail Development Index 2006, trong đó thị trường bán lẻ Việt Nam được xếp thứ 3 sau Ấn Độ và Nga.

Download toàn văn cái report này ở đây (http://www.atkearney.com/main.taf?p=5,3,1,141,1).

Cũng tại site của A.T. Kearney, có thể tìm thấy một số articles khá thú vị về modern retail. 4C ai quan tâm thì cùng bi bô cho vui !
HaiDang
03-06-06, 11:02
Wal-mart và Carrefour thảm bại ở Hàn Quốc, chấp nhận bán lại hệ thống cửa hàng cho Shinsegae và E.Land Group, đều là các công ty bán lẻ bản địa.

Tình hình này, dân ta vẫn có thể mơ ngày nào đó những Coop hoặc Maximark sẽ mua đứt Big C, Parkson lẫn Metro.