Langtu

Gaup
02-07-05, 11:58
Nhiều bạn phản hồi là ăn nói nhạt nhẽo kém chất lượng quá.
Gaup
11-07-05, 22:05
Rất nhiều bạn phản hồi là ăn nói nhạt nhẽo kém chất lượng cũng là một phần không thể tách rời của cuộc sống, nay bộ chỉ huy quân tình nguyện quyết định hạ nick langtu xuống trong 24h tới để sống đời một thành viên bình thường của TNXM.