Video clip

HaiAuPhiXu
12-05-06, 17:29
Total eclipse of the heart - Bonnie Tyler

http://rapidshare.de/files/10483956/Bonnie_Tyler_-_Total_Eclipse_Of_The_Heart.mpg.html
HaiAuPhiXu
12-05-06, 19:47
Tout - Lara Fabian

http://rapidshare.de/files/18799455/Video_Clip_Lara_Fabian_-_Tout.mpg.html
HaiAuPhiXu
20-05-06, 06:46
Eric Clapton Layla Live

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=8094638D1C409EDF
HaiAuPhiXu
20-05-06, 19:52
Tracy Chapman

Baby can I hold you!

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=FBFF35877284C881
HaiAuPhiXu
20-05-06, 20:58
Talking about A revolution

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=C9A5DB4844D9A41D
hoanghuyae
23-05-06, 02:42
Tracy Chapman

Baby can I hold you!

http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=FBFF35877284C881

Cảm ơn bác, lâu lắm rồi em chưa được nghe bài này. Hôm nay được xem cả clip, xao xuyến lạ