Nhà trồng được

TrueLie
11-05-06, 03:21
Hạ Trắng (guitar). Em thu bằng con laptop ghẻ. Các bác có ném đá thì cũng nhẹ tay cho ạ.
http://www.megaupload.com/fr/?d=C8LWLGJR