130k :d

Vu~
02-07-05, 09:13
Tranh thủ mở màn Chợ Đuổi.
2 modem Mototola trong + 1card Net = 130K. Tất cả dùng tốt. Liên hệ tại đây, giá fix.