Bỏ mức trần lương với các đơn vị sự nghiệp công lập

Sất
09-05-06, 10:11
Đọc cái tin này bàng hoàng. Tuy nhiên nếu làm đúng như nghị định này được thì biến chuyển xã hội sẽ vô cùng lớn. TL không bàn đến thì quả là thiếu sót rất lớn.
http://www5.dantri.com.vn/Sukien/2006/5/115983.vip


Bỏ mức trần lương với các đơn vị sự nghiệp công lập


Các bệnh viện tự chủ được về tài chính sẽ không bị khống chế mức trần về lương.
(Dân trí) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43 trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Các bệnh viện, trường học, cơ quan báo chí… nếu tự chủ hoàn toàn kinh phí sẽ không còn bị khống chế mức trần tiền lương.


Đặc biệt, Nhà nước khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, loại hình ngoài công lập được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tài sản nhà nước đã đầu tư theo qui định của pháp luật.Theo Bộ Tài chính , mục tiêu của Nghị định này nhằm khắc phục những qui định đang “bó” các đơn vị sự nghiệp trong những năm vừa qua.Trước đây, Nghị định 10 khống chế quĩ tiền lương trả cho người lao động trên cơ sở tiền lương tối thiểu không quá 3,5 lần tiền lương tối thiểu chung của Nhà nước. Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí được tính không quá ba lần (một lần là lương hiện hưởng và tăng thêm không quá hai lần so với tiền lương tối thiểu chung).Nghị định 43 mới ban hành bên cạnh việc bãi bỏ mức trần tiền lương cũng quy định, các đơn vị sự nghiệp cũng phải đảm bảo đúng các nguyên tắc công khai, dân chủ, phải tự chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về những quyết định của mình, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền.Được biết, cả nước hiện có 75.000 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 50.000 đơn vị (chiếm 66,6%) được trao quyền tự chủ theo Nghị định mới.An Hạ