Secret Garden

baby_greenskirt
02-07-05, 07:01
Có em bé tặng em cả album này, đem ra share cùng các bác:

Dreamcatcher - Secret Garden

Green Waves (http://www.megaupload.com/?d=20CTT51P)
Invitation (http://www.megaupload.com/?d=20C9AFYO)
Belonging (http://www.megaupload.com/?d=20D8SOB3)
Gates Of The Dawn (http://www.megaupload.com/?d=20EBD26A)
Fairytale (http://www.megaupload.com/?d=234QO61H)
Moon Gate (http://www.megaupload.com/?d=23CIQASY)
Children Of The River (http://www.megaupload.com/?d=23S5WRFY)
Even Song (http://www.megaupload.com/?d=23FXT35G)
Home (http://www.megaupload.com/?d=23KKRVV0)
Poeme (http://www.megaupload.com/?d=23RKIT5X)
First Day Of Spring (http://www.megaupload.com/?d=23AR55IG)
Win Dancer (http://www.megaupload.com/?d=20J0G9VN)
Escape (http://www.megaupload.com/?d=2371CD3J)
Chaconne (http://www.megaupload.com/?d=23UH5JZQ)
Pastorale (http://www.megaupload.com/?d=23N126BJ)
Serenade To Spring (http://www.megaupload.com/?d=20V1C2UZ)
Once In The Red Moon (http://www.megaupload.com/?d=238TWXL9)

Cái megaupload nó không ổn định lắm, nhưng vẫn down được. Hy vọng các bác thích.