Xin sách học MBA

sexpert
03-05-06, 21:07
Các bác co sách này cho em xin, Cảm ơn nhiều.
Tên sách /Tác giả / Nhà xuất bản - Năm xuất bản
1. Marketing Management
Richard P Bagozzi;Jose Antonio Rosa; Kirti Sawhney
Celly & Francisco Coronel Prentice Hall – 1998
2. Cases in Marketing Management and Strategy:
An Asia-Pacific Perspective *.A. Quelch; SM Leong; SH Ang & CT Tan Prentice Hall – 1996
3. Strategy Human Resourcing:
Principles, Perspectives and Practice Lynette Harris; John Leopold & Tony Wastson Pitman/ Financial Times - 1999
4. Cases and Exercises in Human Resource Management
George E Stevens Mac Graw Hill (6th Edition – 1996)
5. Knowledge Management Awad; E.M., Ghaziri, H.M Prentice Hall - 2003
6. Knowledge Management Systems: Theory and Practice Barnes; Stuart Thomson Learning – 2001
7. Applied Management Science: An Integrated Approach to Decision Making John A Lawrence Jr & Barry Alan Pasternack John Wiley – 1998
8.Project Management
Harvey Maylor Pitman/Financial Times (2nd Edition – 1999)
9. Finance and Accounting for Business
Bob Ryan, Gloucestershire Business School Thomson Learning EMEA – 2004
10. Accounting and Finance for Non-specialists
Peter Atrill;Eddie McLaney 4th Edition –Aug 2003, 456 pages
11. Organizational Behaviour: A Diagnostic Approach
Judith R. Gordon Prentice Hall – 7th Edition - 2002
12. An Experiential Approach to Organizational Development
Don Harvey & Donald R. Brown Prentice Hall – 6th Edition - 2001
__________________
Rio
03-05-06, 23:11
Đồng chí sexpert (fallout???) nghe nói đến emule bao giờ chưa? Đ/c vào đây

http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=1&rm=download

để down nó về cài rồi chạy, vào mục search (method: Global) rồi gõ tên sách gì mình cần ra. Thằng này sách quý hiếm gì cũng tìm thấy hết.
sexpert
04-05-06, 04:11
Thanks ty Rio nhiều, cái này em đã từng dùng , ma hồi đó chỉ down film sex, thế không nghĩ rằng book cũng ok.
Cảm ơn 1 lần nữa.