Trường hợp bạn Xoan

Sất
16-04-06, 08:01
To Sất: Sất ạ, người ta bảo là trao của nào thì nhận của nấy. Xoan cho Sất nếm mùi violence psycho xem Sất phản ứng thế nào. Xem ra cũng chẳng dễ dàng gì, nhỉ?

Thường bệnh nhân tự tìm đến nhà tâm lý chia sẻ thì tình huống mặc định bệnh nhân đó tìm đến, với việc tin tưởng nhà tâm lý như một người hiểu biết thấu đáo vấn đề của mình, như vậy mới tiến triển được. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp bệnh nhân không muốn trị liệu nhưng bố mẹ, người yêu bạn dẫn đến vì chịu không nổi bạn. Thì có thể nhà tâm lý phải nghe chửi. có thể bằng violence psycho

Mình không rõ nếu như Xoan xông vào nick bạn Sất chửi một thôi một hồi là do ai dẫn bạn đến bắt bạn phải tri giác tình huống vậy. Lết chăng ?

Tuy nhiên nếu như bệnh nhân luôn nghĩ là mình nữ tính hơn nhà tâm lý ( chứng minh rõ ràng ) và giỏi giang hơn nhà tâm lý ( phát biểu mồm ) thì mình cũng xem lại.


Còn nếu như Xoan không có xem Sất như nhà tâm lý, mà chửi nơi công cộng như một ai đó đối thủ gì đó thì giọng điệu vậy có phải rõ ràng bạn đang bị bệnh không ?

Vậy nên mình rất tiếc trong trường hợp của Xoan.
Sất
16-04-06, 08:14
Chuyện bắt đầu từ bên này :
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=3436&page=2&pp=20