Đêm trước Đổi Mới

tuananh247
15-04-06, 08:56
Cuốn sách bắt đầu từ loạt phóng sự nhiều kỳ của báo Tuổi Trẻ từ ngày 30/11 đến 16/12/2005 mang tên “Đêm trước đổi mới”. Các tác giả đã lật lại những tư liệu quan trọng của giai đoạn tiền đổi mới, lần tìm về những chứng nhân của một giai đoạn lịch sử, để xới lại câu chuyện về những nông dân đã dám nói “không” với chính sách hợp tác hóa, những công nhân đã dám nói “không” với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.

http://vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images946173_demtruocdoimoi1.jpg

http://vietnamnet.vn/chinhtri/2006/04/558397/
tuananh247
15-04-06, 16:19
sách đã có bán ở Nguyễn Xí, chỉ 26.000đ