1 DH TQ có web site tiếng Việt

tnxmholland
15-04-06, 02:11
Chả hiểu các bác thấy thích hay sợ. Em thì cứ nghĩ bây giờ trường nào trên TG đông đông sinh viên VN một tí nó dùng tiếng Việt thì hay.

http://www.tjufe.edu.cn/mui/viet/index.html


Sang nước mẹ Tung Của vĩ đại du học thôi.
Mây
15-04-06, 08:10
Bình thường thôi. Trường tớ học ngày xưa còn có cả khoa tiếng Việt, giờ tách ra làm hai trường, vẫn còn một trường dạy.