Tại sao Văn học Việt Nam không phát triển được

hoàng đế còm
08-04-06, 03:49
Các bác xem bài phỏng vấn này.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131578&ChannelID=10

Với kiểu quản lý và giáo dục các nhà văn thế này thì có được tác phẩm hay mới là chuyện lạ.
crocker
08-04-06, 21:42
Các bác xem bài phỏng vấn này.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=131578&ChannelID=10

Với kiểu quản lý và giáo dục các nhà văn thế này thì có được tác phẩm hay mới là chuyện lạ.
Em nghĩ đây chỉ là việc lật đi lật lại vấn đề, để người viết văn có ý thức hơn về hướng ảnh hưởng của tác phẩm đối với công chúng thôi, đặc biệt là với lớp trẻ. Chị Nguyễn Ngọc Tư nhà bác cũng chẳng làm sao cả đâu.
Cũng như anh em ta khi post bài trên diễn đàn, cũng phải cân nhắc câu chữ, dù không cần make up cho cái nick của mình thì cũng để tạo ra một văn hóa tiến bộ hơn cho diễn đàn :4: (cbn lại tb). Nói gì thì nói dù "trí tuệ, hào hoa, dâm cbn đãng" thì cũng phải có khuôn khổ. Thành viên không nên vin vào cái gọi là VLC, xả xtrét mà ị lung tung được, thế thì khác gì bảo anh em họp nhau lại để xây cái toilet, có đáng cho sự tồn tại của forum không.
Ps/ Bác cứ từ từ, rồi khoai khắc nhừ. Nói gì thì nói chứ văn học luôn đi trước mặt bằng chung của xã hội về văn hóa sống.