Cà Phê Trung Nguyên - Tình Hình Hoạt Động

Nắng sớm
07-04-06, 15:29
Các bác ạ. Em đang có nhu cầu tìm hiểu một số thông tin về Cà Phê Trung Nguyên. Em cũng đã nhờ anh Gúc mà cũng chẳng được nhiều cho lắm. Vậy em đưa lên đây để nhờ các bác. Em cám ơn các bác lắm vì những thông tin và kinh nghiệm về Cà Phê Trung Nguyên.
Cái em cần tìm hiểu ở đây là:

1.Tình hình hoạt động hiện tại của doanh nghiệp: Như doanh thu, tỷ suất lợi nhuận, uy tín nhãn hiệu, sức và năng lực sản xuất...
2. Đặc điểm chiến lược của doanh nghiệp: Tầm nhìn của doanh nghiệp, sứ mạng của DN là gì, mục tiêu chiến lược...
3. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến DN: Như về Kinh tế,chính trị , pháp luật, công nghệ , văn hóa xã hội và toàn cầu hóa...
4. Phân tích nội bộ DN : Nguồn nhân lực, tài chính, công nghệ, năng lực Marketing...
Nếu nói dài ra thì thành 4 phần như trên các bác ạ. Nhưng tóm tắt lại thì tất cả nằm trong 1 bài phân tích. Em tìm trên google cũng chỉ có vài bài phân tích ngắn và thiếu thông tin. Các bác giúp em nhé :8:
CBN
07-04-06, 16:00
Bao nhiêu tiền?
Nắng sớm
07-04-06, 19:02
Tình hình là em hơi dốt. Em sẽ hỏi thẳng Trung Nguyên :D
Mất công lọ mọ hóa ra là dốt.
Dại thật.