Mông lung, mơ ảo...

Nắng sớm
06-04-06, 23:55
Các bác nghe thử nhá. Thảm thiết lắm cơ.http://two.fsphost.com/abcdef/Devotion/

Xong rồi đấy ạ. Các bác nghe thử nhé!