Lonton

lonton
06-04-06, 10:26
Ngày này năm sau sẽ là ngày dỗ đầu của Lonton. Thực ra lonton vẫn tồn tại nhưng do gặp được kỳ duyên nên đã vào núi tu luyện chừng dăm năm để ngộ đạo và tăng phần hỏa hầu.
Lonton biết bạn hữu ở TL ta bên này và bên kia sông nhiều vô kể nhưng mọi người biết lonton vẫn thường đơn mã độc hành, khi nào cần sự cứu trợ thì sẽ lên tiếng, lonton luôn cảm nhận được sự hiện hữu của anh em. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, một ngày gặp mặt đáng giá bằng cả ngàn thu, kô online kô có nghĩa là mọi người kô có ở trong tâm trí lonton.
Chào thân ái và quyết thắng.
Bể khổ trần ai, quay đầu là bờ!
KHỔ TỪ
Gaup
06-04-06, 11:02
Thằng lonton này lần đầu tiên làm anh cười. Thấy mày đi ko ai chào anh phải vào tiễn khách một cái. Anh thấy cả bên Hạ Long cả bên Thăng Long làm gì có ai là bạn hữu mày đâu. Mày đi có nhiều người vui quá.

Nếu có làm nick khác vào nên ăn nói tử tế. Phản đối cũng được, ủng hộ cũng được nhưng mà luôn đứng thẳng, nói có lý lẽ đàng hoàng, hết sức là người lớn. Đừng có nói cái giọng hèn hèn anh đ ngửi được.