Anh nao ranhgiup emvoia

noibinhyenchimhot
05-04-06, 14:01
em dich xong roi, cam on cac bac vao doc
Quan Nhân
05-04-06, 16:29
Em cứ dịch thô đi rồi đưa lên đây các tinh dịch viên (nam lẫn nữ) sửa cho. Nhanh lên còn 3 tiếng rưỡi nữa thôi. Anh nghĩ nên tự vận động trước khi cần đến mọi người giúp.
PS: Anh kô phải tinh dịch viên.