Em nhờ tẹo

Thu Muộn
04-04-06, 23:44
Các bác làm ơn cho em hỏi từ chuyên ngành trong tiếng Việt khi tài khoản được làm bằng lại thì gọi là gì ạ? Đại khái như giả xong nợ hay dịch thô là làm cân bằng lại tài khoản rồi ấy. Em cảm ơn.
Mecado
04-04-06, 23:51
Bố anh hay nói là " cân đối " hay "quyết toán" không biết thế nào !
late
05-04-06, 00:38
Mình thấy có người gọi là tất toán món nợ/ tài khoản vay đó bạn ạ.
Phuongdong
05-04-06, 00:49
Cân đối tài khoản, bản đối chiếu thu chi, bản quyết toán - Tùy vào ngữ cảnh
Thu Muộn
05-04-06, 00:57
Chắc là cân đối tài khoản thật anh PĐ ạ. Anyway, cảm ơn tất cả các đồng chí và các bạn. Hic. :(
thanglong
05-04-06, 13:30
Các bác làm ơn cho em hỏi từ chuyên ngành trong tiếng Việt khi tài khoản được làm bằng lại thì gọi là gì ạ? Đại khái như giả xong nợ hay dịch thô là làm cân bằng lại tài khoản rồi ấy. Em cảm ơn.

Nếu là giả nợ, hoặc lấy số dư rồi kết chuyển đi chỗ khác, để cho tài khoản nó cân bằng 2 bên (credit=debit), gọi Tất toán là chuẩn nhất đấy, dân gian còn có thể gọi là chốt, là kết chuyển số dư, là kết toán, là xử lý số dư. Như thế mới rõ nghĩa. Cả hệ thống tài khoản thì mới gọi là bảng cân đối tài khoản.
late
05-04-06, 15:04
À vâng bác thanglong nói đúng rồi ạ.

Hôm qua em cũng cố nhớ thêm mấy từ nữa mà nhớ không ra. Những từ đó của bác dùng để chỉ việc làm cho bên debit và bên credit của một tài khoản bằng nhau và số dư bằng 0, có thể bằng cách thanh toán khoản nợ, giải ngân khoản cho vay, hay kết chuyển số dư của tài khoản nào đó sang theo dõi ở tài khoản khác, v.v..

Không biết trường hợp của bạn Thu Muộn là kết toán một tài khoản hay là kết toán toàn bộ hệ thống tài khoản. Nếu là cả hệ thống tài khoản thì dùng mấy từ của bác Mecado và anh Phương Đông. Các từ này hơi khác nhau một chút.

- bảng cân đối tài khoản (trial balance) là bảng liệt kê tất cả các số dư của các tài khoản trên hệ thống tài khoản vào một thời điểm nhất định. Tổng số dư của các tài khoản bên có luôn bằng tổng số dư của các tài khoản bên nợ (do nguyên tắc bút toán kép). Vì vậy người ta dùng từ "cân đối". Chứ chữ cân đối ở đây không phải là làm cân một tài khoản.

- bảng quyết toán (có thể bao gồm cả bảng cân đối (trial balance), bảng tổng kết tài sản (balance sheet) và báo cáo lỗ lãi (income statement)) là báo cáo của ngân hàng/ doanh nghiệp vào cuối kỳ kế toán. Thường là quyết toán năm. Quyết toán ở đây là báo cáo những con số đã được chốt và kiểm tra cho các bên liên quan.

- bản đối chiếu thu chi em không rõ là bản gì. Em đoán đó là sao kê của một tài khoản. Tức là họ in tất cả các giao dịch cả bên có bên nợ của một tài khoản trong một khoảng thời gian, cùng với số dư đầu kỳ và cuối kỳ của nó. Nếu không phải sao kê thì có lẽ là income statement. Cái này chắc không phải cái bạn TM đang hỏi.

Bạn TM thử xem cái nào giống với trường hợp của bạn hơn thì dùng từ đó nhé.