truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

hohuong
03-04-06, 13:51
Có bác nào biết chỗ mua các tập truyện đã xuất bản từ trước đến nay của Phan Thị Vàng Anh hoặc trang web nào có những truyện nay thì chỉ giùm em với. Xin cảm ơn.
Huyền Trang
03-04-06, 16:05
Tưởng em post truyện của nhà Vàng Anh, hay là có link mới, chứ hỏi thế này thì xuống chỗ Hỏi gì đáp ấy nếu được (sướng) nhé em bé!

Nhưng chị vẫn khuyến mại cho địa chỉ này: vào www.vnthuquan.net, vào mục Sách truyện, search theo tên tác giả Phan Thị Vàng Anh, nó ra nhiều vàng cả mắt luôn.

Lười quá thì bấm vào đây:

http://vnthuquan.net/truyen/timkiem.aspx?chu=Phan+Th%E1%BB%8B+V%C3%A0ng+Anh&theo=tacgia&imageField2.x=10&imageField2.y=7
hohuong
05-04-06, 12:59
cám ơn nhà tu hằn nhều nghen!