Em Ariel lên báo này

Happiness
30-03-06, 11:14
Em Ariel này một thời bốt ảnh lụt cả internet. Bi giờ em già rồi, đem ảnh lên báo người nhớn Thế giới PN với Tuổi trẻ. Ko biết bi giờ anh Minh tay to ("gian gian mà ko đểu" "phương phi mà béo tốt" @ Hạc già) của em ra sao?

http://tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=129900&ChannelID=7
firefly
30-03-06, 13:55
Ơ thế anh Minh béo là Hạc già à?
Quan Nhân
31-03-06, 11:41
Có phải là privacy kô nhỉ, đây chắc là gái.