Help: Outlook

240Volts
30-06-05, 17:56
Cái outlook03 của tớ sau nhiều lần cài đặt, nhiều bản khác nhau bây giờ đâm ra thế này: Tên các folders thì bằng tiếng Pháp (Inbox thì là Boite de reception) trong khi menu thì tiếng Anh, còn ngày tháng thì tiếng Việt (vì tớ cài đặt gói tiếng Việt). Nhìn rất đau mắt. Không biết bây giờ làm thế nào để sửa cho nó thành toàn tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp) hết nhỉ?