Kiến thức căn bản về chứng khoán

oceandragon
22-03-06, 02:42
Nhân tiện tìm tài liệu beginner, em search được một tutorial về stock khá hay. Gửi lại cho các bác nào thích.

http://www.investopedia.com/pdf/tutorials/stock_basics.pdf

Đây là source: http://www.investopedia.com/university/stocks/stocks1.asp