Nông nghiệp vocabulary

Quan Nhân
14-03-06, 20:14
Hôm nay em đi làm/Có 1 gái hơi xinh/Hỏi em về dịch thuật/Em các bác giả vờ/Anh hôm nay hơi bận/Có gì em đưa anh/Tối anh về sẽ dịch/Xong rồi thấy mấy chỗ/Đe'o biết dịch thế nào/Đành phải vác lên đây/Nhờ các bác em giúp/Vài từ như thế này:
- farming practice
- segments of agriculture industry
- bankable feasibility study
- professional fee

Em cám ơn các bác!!!

Quên mất, các từ này nằm trong 1 cái consulting services proposal for agriculture industry development.
pepper
15-03-06, 14:20
farming practice có thể dịch là tập quán canh tác
proffesional fee là tiền chi trả cho bọn kỹ sư nông nghiệp hay đại loại thế làm các công tác khuyến nông, còn những cái khác thì cứ dịch theo nghĩa bình thường.
Mecado
15-03-06, 15:00
farming practice có thể dịch là tập quán canh tác
proffesional fee là tiền chi trả cho bọn kỹ sư nông nghiệp hay đại loại thế làm các công tác khuyến nông, còn những cái khác thì cứ dịch theo nghĩa bình thường.

proffesional fee: tiền thuê khoán chuyên môn
pepper
15-03-06, 15:06
Ờ đúng, thế nào mà mình quên mịe cái từ này, ngày xưa ở Viện suốt ngày ôm cái thống tư 45 phò phạch thanh toán đề tài mà đếch nhớ cái khoản này.
Quan Nhân
15-03-06, 22:22
Thanks pepper và Mecado, giai với nhau cả đe'o nên nói nhiều làm gì gái nó cười cho nhể.