Kinh dị, quái đản, kỳ quan... bố tổ sư Google!

wasabi
13-03-06, 14:00
Hết trái đất rồi: http://earth.google.com/

Thì đến:

Mặt trăng: http://moon.google.com/ (các bác nhớ zoom vào mặt trăng he he)

Sao hỏa: http://www.google.com/mars/

Thế là xong hẳn!
lão ma
13-03-06, 14:11
Sắp sửa có thêm http://venus.google.com đấy Bi ạ!