Turbo Photo v4.9 - Phần mềm quản lý ảnh

Phuongdong
11-03-06, 12:24
Bộ phần mềm gồm 2 phần: Turbo Photo Album giúp bạn tạo một album ảnh từ camera hoặc ổ đĩa, xử lý các ảnh đó, tạo slideshow, tạo screensaver, tạo wallpaper; Turbo Photo Editor giúp bạn tạo và chỉnh sửa ảnh

http://www.stepok.com/eng/dl/TPESetup.exe
http://soft-best.net/li/lu/anti.php?id=cracks&get=03/07/Turbo.Photo.4.9.rar