Bản sắc dân tộc

traanf
30-06-05, 10:52
Em thấy các bác đi Tây tán gái trả thù cho dân tộc, uống rượu ngoại, lên forum post bài nhưng mà không có hành động thiết thực để bảo tồn văn hóa người Việt. em thì em không làm được như các bác, nên chỉ đơn giản thế ni thôi...

http://photos12.flickr.com/14803421_c52f8c6b28_o.jpg