Không cần Yahoo ,Jabber, Gtalk, MSN vẫn chát bình thường...

duongdfd
07-03-06, 14:02
Nếu máy không được phân quyền cài Yahoo! Messenger thì vào
http://www9.meebo.com/

Login vào và chat..

Cũng hay. Ai biết rồi thì ..trật tự để người không biết dùng.

Cảm ơn

www.free8x.com
saubeoxinh
07-03-06, 16:36
:flag: cái này được cái giao diện đẹp, nhưng không để status được, còn cái khác nữa
http://www.e-messenger.net
Cái này thì để được status đó.
Zin
14-03-06, 15:23
Thank bác. Mỗi tội chát hơi chậm tí
TNxavợ
14-03-06, 16:35
Gaim Gaim Gaim!!!!