Kỷ Niệm Bali 巴厘岛的日子 Memories of Bali

giangthu
07-03-06, 10:06
Mình đang coi cuốn phim này trên đài SBTN tiếng Việt ở Sài Gòn Nhỏ hay quá. Phan An của mình lúc xưa mặt ảnh ngầu và trang trọng giống như Khương Nhân Vũ. Nhưng kết thúc bi thảm vì một đứa con gái không ra hồn.

http://annaoba.blogchina.com/3032844.html

Có anh rãnh thì sưu tầm clip bộ phim này lên á