Điều tra sở thích gái TL

Quan Nhân
04-03-06, 09:16
Hưởng ứng phong trào của bác Gấu anh quyết định mở poll để cạnh tranh với bác ý. Đại khái là poll sẽ không hiện tên người, các ty cứ yên tâm mà vote cho anh.
em anh Bim
04-03-06, 12:47
Em có tính thương người. Vote cho Quan Nhân một phiếu. Nhưng trong lòng em vẫn iu A Gấu, hí hí...
late
05-03-06, 09:43
Em có tính thương người. Vote cho Quan Nhân một phiếu. Nhưng trong lòng em vẫn iu A Gấu, hí hí...

Em chắc không iu A Gấu hí hí được bằng bạn jinxy nhưng em cũng vào vote cho tình yêu Quan Nhân phát!