Thảm len ở Việt Nam

Gaup
02-03-06, 05:32
Ngày trước em nhớ có người bạn em mang ảnh xuống Xí nghiệp dệt thảm len Hàng Kênh ở Hải Phòng thuê dệt rất rẻ. Có bác nào biết gì về các chỗ nhận dệt thảm len ở Việt Nam không thì cho em biết với nhớ. Cảm ơn các bác.
jhu
02-03-06, 06:58
Ngày trước em nhớ có người bạn em mang ảnh xuống Xí nghiệp dệt thảm len Hàng Kênh ở Hải Phòng thuê dệt rất rẻ. Có bác nào biết gì về các chỗ nhận dệt thảm len ở Việt Nam không thì cho em biết với nhớ. Cảm ơn các bác.
Mình chỉ biết thằng Hàng Kênh nhà mình thôi, tham khảo này:
Công ty Thảm Hàng Kênh
- Địa chỉ : 124 Nguyễn Đức Cảnh, Thành phố Hải Phòng
- Điện thoại : (84-31) 700595
- Fax : (84-31) 700695