Thật chẳng hiểu ra làm sao nữa?

Viens m'embrasser
27-02-06, 23:57
Nick Viens bị treo vô thời hạn. Trân trọng
Quẻ2
06-03-06, 01:07
Ai lại nhốt tôi vào tù như thế này? Huhu, đang xem phim người vô hình mà lại bị câm. Cứu tôi với, đi mà... :(