O du kích nhỏ...

Phình phường phôi
24-02-06, 02:44
Em nhớ mình xưa có quả ảnh "O du kích nhỏ giương cao súng, thằng Mẽo lên khênh đứng cúi đầu," nhưng gúc mãi không tìm được. Mới cả cái ảnh gì có hình mấy bác đội mũ lá chĩa súng lên trời tỉa tàu bay Mỹ đẹp đẹp nữa. Các bác có bao nhiêu ảnh thời chiến do thợ ảnh nhà mình chụp thì bốt lên cho em ngắm lại phát. Đợt trước em gúc Vietnam War image toàn ra ảnh Phúc na-pan với lại tướng Loan như thế này. Em tự hỏi thế mình làm một bộ American War images thì thế nào nhỉ???

http://upload.thanhnienxame.net/members/1ce6b10d56.jpg
Phình phường phôi
26-02-06, 12:57
Ơ thế các bác em không ai có ảnh đằng mình bốt lên à? Em đợi mãi. Phèo
Sất
04-03-06, 11:08
hình này là cháu cụ o du kích sau khi tốt nghiệp đại học Thăng Long khoa trí thức phò.

http://upload.thanhnienxame.net/members/3e0f2f807b.gif
Sất
04-03-06, 11:12
Giai Thăng Long xịn
http://upload.thanhnienxame.net/members/80a81ed661.jpg
Cavenui
20-04-06, 16:02
Bây giờ mới để ý cái này. Ảnh O du kích nhỏ dễ tìm mà.

http://img.photobucket.com/albums/v161/thuyduong/Hstry/Dukik.jpg
Mr Bin
20-04-06, 16:22
Bạn Cavenui tìm kiểu rì ấy nhỉ? tớ cũng tìm mãi cóc ra ;)
Gaụp2
20-04-06, 20:41
http://www.talkingproud.us/ImagesMilitary/Pedro/RobinsonCapture.jpg

Và 30 năm sau:

http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/9812/chandung/anhbame/20_l.jpg