Everything A Man Knows About A Woman

Bắc Thần
17-02-06, 09:56
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
lý sáng chỉ
17-02-06, 10:05
Bác Bắc spam à?
TheDifference
17-02-06, 10:37
Không biết là do trình anh kém, hay do máy anh 4`, mà anh thấy bài chú Bắc có mỗi cái tiêu đề. Nếu thế thật thì có nhẽ cũng nên xóa đi.
late
17-02-06, 10:41
Ý bác Bắc là "Đàn ông không biết gì về phụ nữ cả"
Khổ!
jhu
17-02-06, 10:44
Thông minh quá rồi đấy late à :68:
firefly
17-02-06, 14:57
Cái bác Nẫu học được 1/10 của bác Bắc nhỉ
BÚT RUỒI
17-02-06, 15:55
Thông minh quá rồi đấy late à :68:

Lại nhớ ngày xưa khi Pol Pot chết, có tạp chí nước ngoài đăng một tranh biếm họa trắng tinh, bên dưới chú là : Những người đưa tang Pol Pot.
shinichi
24-02-06, 01:01
Thế em tưởng bác Bắc xin cuốn sách này chứ. Thế không phải ạ ? Thế bác nào có thì cho em xin .