Họa thơ - chú Đào vào đây nào !

HaiDang
15-02-06, 17:47
Anh thấy dạo này chú cứ vui vui thế nào ấy ! Chắc là đang yêu, hử ? Mấy hôm nay chú xướng họa với các bạn vui quá cơ, nhờ chú họa nột hộ anh bài này cái :

Cửu hạn phùng cam vũ
Tha hương ngộ cố tri
Động phòng hoa chúc dạ
Kim bảng quải danh thì

Không chơi trò thêm chữ vào nhá ! Chơi trò thêm 2 chữ vào mỗi câu thì anh biết dzồi !

Nào, mời chú ! càng hài hước càng hay ! Các bạn trật tự nghe chú Đào họa thơ này !
dao_hoa_daochu
15-02-06, 18:32
À cái đấy nó cũng là một kiểu "Tứ khoái" đấy mà, nhưng mà lại là Tứ khoái khác. Thôi thì em họa bằng "Tứ khoái" của chúng ta nhá:

Đói lòi mắt - vớ ngay bàn tiệc
Mệt rã rời - vơ được chiếu manh
Đang dựng lều - ôm quàng Gái đẹp
Bụng đầy căng - ị đái tan tành

Còn theo cái kiểu mà bác bảo là chơi trò thêm 2 chữ vào mỗi câu thì thực ra nói đúng phải là cái của bác em là "ngắt 2 chữ từ mỗi câu" mới đúng. Em thêm lại vào theo kiểu phiên bản Thăng Long xem nhá:

Phuong Đong cửu hạn phùng Ti bự
Phải Gió tha hương ngộ Bím to
Chi Gấu động phòng Mông vĩ đại
Hai Dang chơi đố ngỏng cổ cò

:24:
HaiDang
16-02-06, 07:36
Đúng là chú Đào nhà anh hồi này đang phởn, động vào cái gì cũng thấy từ vui trở lên thôi !

Anh nói thêm vào 2 chữ, là vì một Hải Đăng ngày xưa chẳng nhớ tên gì, đã thêm vào mỗi câu 2 chữ để cho nó tăng độ sướng lên, như thế này :

Thập niên cửu hạn phùng cam vũ
Thiên lý tha hương ngộ cố tri
Hòa thượng động phòng hoa chúc dạ
Nột nho kim bảng quải danh thì

Anh nghĩ là có lý của ló. Nắng hạn gặp mưa rào, chưa sướng bằng nắng hạn mười năm bỗng gặp mưa rào. Xa quê gặp bạn, chưa sướng bằng ngàn dặm xa quê bỗng gặp thằng bạn cũ. Chuyện hòa thượng cưới vợ với thằng học dốt thi đỗ, so với thực tế thời nay thì không khỏi có sự giảm sút đi chút đỉnh.

Rồi cũng Hải Đăng đó, hoặc là một Hải Đăng nào khác không biết, cũng thêm vào mỗi cau 2 chữ, thành ra khổ x chịu được, thế này :

Diêm điền cửu hạn phùng cam vũ
Đào trái tha hương ngộ cố tri
Yểm hoạn động phòng hoa chúc dạ
Cừu nhân kim bảng quải danh thì

Tức nhỉ, công nhận tức ! Ruộng muối đang nắng to lại bị mưa, đã trốn nợ lại gặp người quen cũ ... Các Hải Đăng ngày xưa giỏi nhỉ ! Công nhận giỏi ! (@ ngố).
sanctuary
16-02-06, 11:01
Ặc! HaiDang gì mà lại đi nhận vơ trí tuệ của người xưa thế cơ chứ? :68:
HaiDang
16-02-06, 11:31
Ặc! HaiDang gì mà lại đi nhận vơ trí tuệ của người xưa thế cơ chứ? :68:

Anh cũng đến phải ặc với cái cô / chú sanctuary này, đọc hiểu quả là có vấn đề !

Anh đã viết rõ những vụ thêm thắt ấy là do các Hải Đăng ngày xưa rồi còn gì ? Nghe ta đồn hình như có giai thoại nói rằng Hải Đăng ấy chính là cụ Bùi Hữu Nghĩa mô phỏng tứ hỉ của Tàu mà ra, chẳng biết có phải không !
sanctuary
16-02-06, 15:03
Hehe đúng là xí hổ quá đi :9:

Ở đây hay nghe các bác nói "TL ngày xưa..." làm em lúc nào cũng nghĩ Hải Đăng ngày xưa tức là... :4:

Hấp tấp! Hấp tấp quá... :9: