Cái/Chiếc trống thiếc

justmevn
15-02-06, 10:49
Có ai có tiểu thuyết "Cái trống thiếc" của Gunter Grass không? Làm ơn upload để mọi người đọc với. Thanks.
a2gv
15-02-06, 14:02
Bản dịch của Dương Tường bán đầy ở Ng Xí, e rằng k0 chạy lắm. Bác mua hoặc nhờ mua hộ 1 cuốn để ủng hộ dịch giả tí. Quyển này nói chung cũng khó đọc, mí cả dài nên đọc bản pdf hoặc doc hại mắt thì chẳng bõ.
Monalisa
16-02-06, 22:12
Bản tiếng gì? Việt thì phải tự mua, hoặc ở Hà Nội thì có thể cho mượn nếu giữ gìn và hứa trả lại (Báo địa chỉ 1 quán cà phê gần trung tâm, giả trước tiền nước rồi hôm sau đến lấy sách ;)). Nguyên bản thì có thể tặng. :)