forwards, futures

lonton
14-02-06, 12:07
các bác cho em hỏi dịch từ forwards với futures sang tiếng mẹ đẻ thế nào ạ, em thấy có người dịch là hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng tương lai, em chưa đồng ý lắm, xin cao kiến các bác.
Duke
14-02-06, 18:25
Forwards: người ta hay gọi là Hợp đồng kỳ hạn, đúng rồi bác ạ.

Còn Futures: có người dịch là Hợp đồng tương lai, có người dịch là Hợp đồng giao sau. Nghe cả 2 đều ko hay lắm, nhưng "Hợp đồng giao sau" thì sát nghĩa hơn.

Nhiều khi các bố VN cứ dịch bừa hay đưa ra 1 từ lạ hoắc rồi kèm theo định nghĩa, cũng là một cách.