Xin bài Bà tôi

jhu
08-02-06, 23:45
Bạn nào có bài Bà tôi do Ngọc Khuê hát thì cho mình xin, mình chỉ có bài này (http://media.putfile.com/Ba-Toi) do chính tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến hát, nhưng nghe nói Ngọc Khuê hát hay hơn. Ai có thì cho xin, cảm ơn trước nhé.
Ma Bella
09-02-06, 22:14
Kòm học 91K1 à?
dez4girls
09-02-06, 23:47
Dạ, đây ạ:

http://s8.yousendit.com/d.aspx?id=0CWMSJJKEFC312EHJ0NZGQE9QC
jhu
10-02-06, 01:45
Cảm ơn nhà bạn dez4girls nhé. Quý hóa quá, quý hóa quá!
Ma Bella
10-02-06, 17:43
Sao lại xóa post di thế hả? Biết cưng là ai rồi nhé hehe. Hóa ra các bạn lớp mình chui vào cái chuồng gà này chơi nhiều phết.
Hồ Minh Trí
11-02-06, 11:39
Đừng có đoán mò nhé bà tôi ơi.
MrLoyal
17-02-06, 10:56
Bạn nào có bài Bà tôi do Ngọc Khuê hát thì cho mình xin, mình chỉ có bài này (http://media.putfile.com/Ba-Toi) do chính tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến hát, nhưng nghe nói Ngọc Khuê hát hay hơn. Ai có thì cho xin, cảm ơn trước nhé.

Tặng bác cả wma cả text nhé
http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5EE67/