Trần Thị Sất - đe'o hiểu

Thế là xong hẳn
03-02-06, 01:43
Trần Thị Sất
http://www.tapchitho.org/wdaily/tts_deohieu.htm

Đe'o hiểu

Chị đe'o hiểu làm cách nào mà chị điên được
hôm nay rồi mấy hôm nữa mấy trăm mấy ngìn năm da chị không thôi ra
nghét chị đi đứng nói năng dưỡn dẹo chị ổn định chị không chuyển
động chị lắc lư đích thị chị lắc lư làm con lắc đồng hồ, chị chôn chị cùng với
nghét của chị chị hoàn hảo ở trong khoảnh khắc chị tuyệt
đối chung thủy duy nhất chị nhất định chị luôn đúng không sai.

Chị đe'o hiểu bằng cách nào mà chị điên lên được
chị nhất định sự thật chị đi đứng nó trần chuồng chị dưỡn dẹo chị đi đi lại lại
từng giây từng giây từng khoảnh khắc chị trần
chuồng chị đi đứng chị đeo hiểu chị đương đi đứng ở đâu xung quanh chị
những người không thịt không da có những bộ lòng toàn nghét những nghét
họ không tắm bao giờ không chuyển động bao giờ họ
sợ tất thảy mọi chuyển động đi đứng họ sống được bằng cách thi
thoảng họ nhận biết mình bằng bí mật và cấm kỵ chỉ dẫn bằng cái ấy không
thể điều khiển không thể cưỡng lại họ giao lưu
với khái niệm trái ngược đúng sai bằng cách họ ham muốn được cụ thể bằng
mở ra đâm được và rõ ràng họ bằng cơ thể toàn nghét những nghét đã mấy nghìn năm

Chị đe'o hiểu bằng cách nào mà chị điên lên được, chị với nó nằm trong mặt
phẳng chị phân liệt tư duy đếch liên quan, chị tất cả là một
ở giữa thế giới ở cuối cuộc cá thể hoá thành chị nghiệm ra chân lý chị là tất
cả chị giao liu với tất cả thế giới và thế là cụ chi tiết
thể rất thật chị giao cấu giao hợp giao lưu thế giới tuyệt đối tất cả duy nhất
cái chiếc nhận biết thế giới cuốn từ điển chị có 2 từ đàn ông đàn bà có
chiếc cái bìa làm bằng món trứng tuyệt đối tình yêu đương nhân loại những
bộ lòng lắc lư ở giữa những bộ da người đã mấy nghìn năm chị là chính chị ở
đây bây giờ chị ý thức điều khiển được mọi cái chiếc của chị là cái chiếc của
chị chị tuyệt đối duy nhất thế đấy.

Chị bây giờ mới hiểu chị chả trần chuồng với đếch gì ai
Chị đích thị là một cái háng tự dưng hiểu biết ở giữa 2 đùi,

He he.
Bố khỉ

Chị đến chết đây
đồng chí em
đồng chí bác với đồng chí anh, chị sặc đe'o đủ đô giờ tới phiên chị đụng
hàng, lòng chị nấu nẩu chân thiện mỹ một cái nồi với một chiếc nồl duy nhất
bằng da.

Đe'0 hiểu, ăn đê.
lồl chân thiện mỹ,
nghét với yêu đếch gì.

5.5.05
YOKO
03-02-06, 07:26
Ọe.................. :confused: . Cái mớ từ ngữ hổ lốn này gọi là gì ấy nhỉ???
HaiDang
03-02-06, 08:13
Chưa có định nghĩa nào chính xác cho nó.

Nó tạm gọi là cái Đe'o Hiểu, bạn ạ !