Phần mềm chuyển kí tự các phím chết của laptop?

Xin xỏ
03-02-06, 00:13
Lần trước có bác nào bảo có cái phần mềm chuyển kí tự các phím hỏng của laptop, nhưng lúc đó máy em chưa bị nên không lưu ý. Bây giờ không biết tìm đâu.
Máy em bị mất phím Enter và dấu "."
Các bác giúp em với
wasabi
03-02-06, 20:37
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=2337&highlight=remapper
http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?t=2349&highlight=remapper
Xin xỏ
04-02-06, 17:07
Cám ơn bác em down về rồi. Không biết có chạy được không.
Dù sao vẫn cảm ơn bác