M. Adams vs Hydra

240Volts
27-06-05, 21:14
Không biết ở đây có thanh niên nào thích chess, đang theo dõi trận đấu 6 ván giữa Adams và 64 bit Hydra không. Thật là thê thảm.
Thế này thì chẳng mấy chốc Kasparov đánh cờ với cái mobile cũng bị nó mate sớm.
240Volts
27-06-05, 21:16
Quên mất, cái link là http://www.hydrachess.com/