Chồng có phải bọn Bottleneck không?

Tony Bùi
07-02-06, 00:50
Tốt nhất là lấy chồng ở Leverage, Late nhỉ.
Tony Bùi
07-02-06, 00:55
Cô dốt nhỉ. Cô phải nói là "Anh hiểu gái".
Tony Bùi
07-02-06, 01:05
Cô nghi anh là ai?
Tony Bùi
07-02-06, 01:21
Anh với nó đang dở VLTK. Anh thấy cô giống như món nhắm trên bàn bia của bọn anh.
Cảm ơn cô.

(Admin nào dạo gót hồng qua đây xóa giúp bài đong đẽo của em với gái đi giúp, loãng như ấm trà nước 3)
Tony Bùi
07-02-06, 01:32
Late làm anh cô đơn giữa chốn đông người quá em.

Bác. Xóa cả đi bác. Bọn không biết xem lại tưởng em là độc thoại chả gì cả sất.
late
07-02-06, 01:39
Bác tự xóa được. Không thì để càng vui. hi hi